Quen somos

Un bo día,,es,un grupo de amigos decidiron crear unha plataforma para expoñer e axudar a todos os que están interesados,,es,Os temas a discutir,,es,son os problemas cos que temos que traballar todos os días,,es,e os exponemos abertamente,,es,como fonte de coñecemento,,es,Electrónica,,es,Tensión baixa e media,,es,Aplicacións de control industrial,,es,Domótica e inmótica,,es,Os temas,,es,como podes ver,,es,Cubren un gran ancho no que se pode chamar,,es,o mundo eléctrico,,es,Decidimos crear este blog para difundir o noso coñecemento técnico e a nosa extensa experiencia,,es,Tamén como medio de unión,,es,xa que os destinos de cada un de nós distántanse,,es,de algunha maneira,,es,este blog únenos de novo,,es, un grupo de amigos decidimos crear una plataforma para exponer y ayudar a todo el que esté interesado. Los temas a tratar, son los asuntos con los que día a día nos toca trabajar, y los exponemos de forma abierta, como fuente de conocimiento:

 

  • Electricidad.
  • Electrónica.
  • Baja y media tensión.
  • Aplicaciones de control industrial.
  • Domótica e inmótica.

 

Las temáticas, como se puede observar, abarcan una gran amplitud en lo que se puede denominar “el mundo eléctrico”.

Decidimos crear este blog para difundir nuestros conocimientos técnicos y nuestra dilatada experiencia. También como un medio de unión, ya que los destinos de cada uno de nosotros se van distanciando; de alguna manera, este blog nos une de nuevo.