Mecánica dos Fluídos – Transporte do fluído de base cálculos

Fluxo cálculo básico de enerxía necesaria, PARA TRANSPORTAR UN FLUIDO POR UN CONDUCTO A PRESIÓN.

Transporte dun fluído a través dunha conduta que ten enerxía suficiente necesaria para superar as perdas por fricción que xorden no seu movemento, É o punto de evacuación de descarga, e presión necesaria altura.

Propiedades inherentes do fluído, Viscosidade Dinámica (?), Densidade (?), e as condicións de Transporte; Laminar regimental (N º de Reynolds / Re) (Re < 2000), Turbulento (Re > 4000); características conduíte, Lonxitude (O), Aborrecer (D), ea rugosidade absoluta (?), unha influencia decisiva sobre o cálculo deste valor.

O fluxo (Q = m3 / s), asociada coa sección transversal interna, determinouse a velocidade media (v = m / s), co fluído a ser transportado.

O tipo de tubo utilizado e do material constituínte, nos informa sobre a rugosidade absoluta, conducto ou desperfectos internas, que o fluído se atopa na súa desprazamento. A capa máis próximo desta superficie interna, chamada Capa Límite, xurdir é onde a maior cisallamento, Perdas de gradiente, debido a unha maior velocidade e, polo tanto, maior.

Na maioría dos casos, Os valores de velocidade levar a un maior número de Reynolds, con réximes de transporte altamente turbulentos, en que os valores dos coeficientes de fricción (f) predominantemente determinada rugosidade relativa. O cálculo faise con el Coolebrok negro ecuación, ou mediante o Diagrama de Moody.

Colebrook-White Ecuación,,en,Voltar Fluidomecánica,,en

Expresión de Coolebrok-White

Coeficiente de fricción Traído; expresión en Darcy-Weisbach, pódese calcular a caída de presión (hp = m) en metros de columna de fluído (Julios / Newton). O seu significado está relacionado coa cantidade de enerxía que perder (J) por unidade de peso do fluído (N) que na conduta de transporte.

Expresión de Darcy-Weisbach

Expresión de Darcy-Weisbach

Se multiplicarmos este valor pola aceleración da gravidade (g = m/s2), O valor obtido representa a enerxía perdida (J) transportadas por unidade de masa (kg). EP = J / kg

Coñecer a taxa de fluxo e á súa vez o desaugadoiro da masa (m = ?Q) (Kg / s), facer o produto deste valor, perda de enerxía por unidade de masa (hf.g) , atopar a enerxía que necesitamos para facilitar o líquido por unidade de tempo (Fluxo de Enerxía), para superar as perdas de transporte, e obter simultáneamente a caída de presión, na altura da sección de descarga.

Conclusión: Para garantir este fluxo de enerxía, condución sería necesario instalar unha bomba que fornece enerxía constante para o fluído é transportado. WP (J / s = wattios).

Lle gusta este artigo? Asine e vai ser actualizado con todos os artigos do blog, Prema aquí.

Sobre o autor

José Antonio Barón José Antonio Barón. Autor en BlackHole Innovación,,en,Enxeñeiro Industrial especialidade,,es,electricidade,,es,Universidade Politécnica de Cataluña,,es,Enxeñeiro Rama Química Industrial pola Politécnica de Zaragoza,,es,Terceiro Ciclo de Doutorado e Busca suficiencia da Universidade Politécnica de Valladolid en Mecánica dos Fluídos,,es,Master Business Administration M.B.A,,en,polo seu European Business School,,es,mecánica dos fluídos,,es,fluído,,es,transporte,,es,artigos técnicos,,es. Ingeniero Industrial Especialidad: Electricidad, por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ingeniero Técnico Industrial Rama Química por la Politécnica de Zaragoza. Tercer Ciclo de Doctorado y Suficiencia Investigadora por la Universidad Politécnica de Valladolid en Mecánica de Fluidos. Master Business Administration M.B.A. por le Escuela Europea de Negocios.

, , , Artículos Técnicos

Sobre José Antonio Barón

José Antonio Barón. Autor en BlackHole Innovación,,en,Enxeñeiro Industrial especialidade,,es,electricidade,,es,Universidade Politécnica de Cataluña,,es,Enxeñeiro Rama Química Industrial pola Politécnica de Zaragoza,,es,Terceiro Ciclo de Doutorado e Busca suficiencia da Universidade Politécnica de Valladolid en Mecánica dos Fluídos,,es,Master Business Administration M.B.A,,en,polo seu European Business School,,es,mecánica dos fluídos,,es,fluído,,es,transporte,,es,artigos técnicos,,es. Ingeniero Industrial Especialidad: Electricidad, por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ingeniero Técnico Industrial Rama Química por la Politécnica de Zaragoza. Tercer Ciclo de Doctorado y Suficiencia Investigadora por la Universidad Politécnica de Valladolid en Mecánica de Fluidos. Master Business Administration M.B.A. por le Escuela Europea de Negocios.