Sobre José Antonio Baró

José Antonio Baró. Autor d'una innovació Forat Negre. Enginyer Industrial Especialitat: Electricitat, per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Tècnic Industrial Branca Química per la Politècnica de Saragossa. Tercer Cicle de Doctorat i Suficiència Investigadora per la Universitat Politècnica de Valladolid en Mecànica de Fluids. Mestratge en Administració d'Empreses M.B.A. per l'Escola Europea de Negocis.